* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1972

Số lượng: 2.164
1 070.333.1972 2.500.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0971.95.1972 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0971.68.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0867.89.1972 20.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0971.66.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0981.99.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0978.86.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0971.98.1972 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0978.68.1972 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0987.66.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0368.88.1972 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0867.77.1972 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0971.35.1972 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0961.19.1972 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0329.59.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0373.37.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0971.24.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0867.18.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0338.21.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0368.18.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0388.87.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0866.92.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0333.79.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0865.89.1972 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim